เทคโนโลยีใหม่ในการรักษาโรคไตระยะสุดท้าย

ภาระที่เกี่ยวข้องกับความเหนื่อยล้าการรักษาครั้งการฟอกเลือดด้วยมือที่บ้านช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการฟอกเลือดในบ้านของตนอย่างสะดวกสบาย แต่ผู้ป่วยทุกรายไม่สามารถฟอกเลือดด้วยมือ ความสนใจล่าสุดในอุปกรณ์สวมใส่และฝังเครื่องไตเทียมได้รับแรงบันดาลใจจากความปรารถนาที่จะใช้ประโยชน์จากการฟอกเลือดด้วยมือที่บ้านในลักษณะที่เป็นมิตรกับผู้ป่วยมากขึ้น

เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการรักษาโรคไตระยะสุดท้าย คำสั่งผู้บริหารพยายามที่จะป้องกันไม่ให้ไตวายด้วยการวินิจฉัยการรักษาและการดูแลที่ดีขึ้น เพิ่มทางเลือกการรักษาทางเลือกที่เหมาะสมให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับทางเลือกในการรักษาและส่งเสริมการพัฒนาของไตเทียมและเพิ่มการเข้าถึงการปลูกถ่ายไตโดยปรับปรุงระบบการปลูกถ่ายและปรับปรุงกฎระเบียบต่อต้านความทุกข์ทรมานและความตายที่เกิดขึ้นจากผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีฟอกเลือดในศูนย์แบบดั้งเดิมนั้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการรักษาการล้างไตเป็นเวลานานและบ่อยครั้งจะช่วยลดความเครียดในหัวใจและข้อ จำกัด ทางโภชนาการของการล้างไต แต่ผู้ป่วยไม่สามารถใช้ชีวิตทั้งชีวิตของพวกเขาผูกติดอยู่กับเครื่องจักรกลหนักขนาดใหญ่และน้ำหลายร้อยปอนด์สำหรับการล้างไต ผู้ป่วยไตวายจะมีชีวิตที่ปกติและมีสุขภาพที่ดีขึ้น