ซากปรักหักพังของวิหารไฟโซโรอัสเตอร์

จากระเบียงที่แขวนอยู่ในเขตทบิลิซิอันเก่าแก่และห้องอาบน้ำกำมะถันสไตล์เปอร์เซียในชุดกระเบื้องโมเสคสีเขียวขุ่นไปจนถึงอาคารอาร์ตนูโวที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครตกอยู่ในสภาพทรุดโทรมเมืองหลวงของจอร์เจียตั้งอยู่บนฝั่งของแม่น้ำ Mtkvari และล้อมรอบด้วยภูเขาทั้งสามด้าน นักโบราณคดีติดตามการตั้งถิ่นฐานครั้งแรกในทบิลิซีในวันนี้ถึงสหัสวรรษที่ 4 ก่อนคริสต์ศักราช

ตำแหน่งของมันบนเส้นทางสายไหมเก่าทำให้มันกลายเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่หลากหลายสะท้อนให้เห็นในทุกวันนี้ในความหลากหลายทางชาติพันธุ์และสถาปัตยกรรมผสมผสานห้องอาบน้ำใน Abanotubani เป็นไปตามประเพณีของชาวเปอร์เซียมีเพียงน้ำร้อนเท่านั้นที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากพื้นดินด้านล่าง
ทบิลิซีได้รับชื่อจากคำเก่าจอร์เจีย “tbili” หมายถึงอบอุ่นเพราะมันร้อนน้ำกำมะถัน เมื่อย้ายออกจาก Abanotubani การเดินเข้าไปในเมืองเก่าเผยให้เห็นโบสถ์เก่าแก่ของจอร์เจียและอาร์เมเนียมัสยิดและธรรมศาลาและแม้แต่ซากปรักหักพังของวิหารไฟโซโรอัสเตอร์ทางตอนเหนือสุด